The Two Terrible Trombones

.

brass_009 brass_009
Twee knotsgekke trombonisten zetten de boel op stelten! Wij, Michael Eversden en David Tyler verzorgen een spectaculaire show voor basisschoolkinderen van groep 3 t.e.m. 8, waardoor kinderen bekend raken met het symfonie orkest en de verschillende instrumenten (in het bijzonder de koper). Na afloop begrijpen kinderen hoe geluiden van koperblaasinstrumenten tot stand worden gebracht en hoe bijzonder het is om zelf muziek te maken!Dit educatieve entertainment zou kunnen worden gebruikt als aanvulling bij project- en thema eken,  maar kan ook als  individueel project worden aangeboden.De demonstratie begint met een jazzy duet. Na een korte introductie vertellen we over ons bijzondere beroep, namelijk dat van trombonisten in een symfonieorkest. Op het podium staan allerlei (koper) blaasinstrumenten, waaronder de hele trombone 'familie'. Elke sectie van het orkest (strijkers, houtblazers en slagwerk) wordt in het kort belicht voordat we uitvoerig het kopersectie zullen bespreken. Met behulp van een tuinslang laten we zien en horen, hoe een toon wordt  geproduceerd. We zullen dan ook een 'beroemd' duet voor tuinslang en trombone spelen. We geven een korte uitleg over de trompet,  de hoorn en de tuba, waarna we alle facetten van de trombone demonstreren.De trombone staat bekend om  zijn 'slidey' geluiden. Deze heten glissandi welke we natuurlijk zullen  laten horen.Daarna gaan we uitgebreid in op de hele trombone familie, van groot naar klein. Ook laten we bijzondere instrumenten zien, zoals de verouderde ventiel trombone en de Engelse bastrombone in G, met zijn heel lange coulisse en handvat. Ieder instrument wordt gedemonstreerd aan de hand van populaire melodieen.Verder laten we horen dat je op de trombone heel hard, maar ook hele zachte en snelle passages kunt spelen. Alle trombone dempers, om speciale klanken te vormen en effecten te accentueren, komen aan bod.Om de demonstratie af te ronden spelen we een van onze theaterstukken, ‘Tammo en zijn Trombone’ of 'The Two Terrible Trombones'. Deze werken bestaan uit muziek, dialogen en gekke geluiden. De verhalen zijn eenvoudig, en zitten vol humor.Wij zijn allebei tweetalig zodat  een demonstratie zowel in het Nederlands als in het Engels kan worden verzorgd.